Ułatwienie przy konstrukcjach ze skosami

Added by Paweł Brendel over 6 years ago

Przy skomplikowanych konstrukcjach ze skosami, można skorzystać teraz z nowej funkcjonalności: "Usuń pozostałe ościeżnice".

Przykład zastosowania:

1. Najpierw dodajemy dwa pionowe podziały okna o zerowej szerokości.
2. Ustawiamy proporcje podziału okna (400mm), tak aby otrzymać docelowy kształt środkowej ościeżnicy (1600mm).
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na środkową ościeżnicę i klikamy akcję "Usuń pozostałe ościeżnice".
4. Otrzymujemy następujący efekt:

picture263-1.png (26.4 KB) Paweł Brendel, 05/11/2015 08:34 AM

picture263-2.png (4.51 KB) Paweł Brendel, 05/11/2015 08:34 AM


Comments

Add picture from clipboard (Maximum size: 8.79 MB)