Nowe oznaczenie skrzydła otwieranego na zewnątrz

Added by Paweł Brendel over 6 years ago

W przypadku skrzydeł otwieranych na zewnątrz pojawia się teraz dodatkowy znak ^ przed nazwą okucia. Cała nazwa jest teraz zawsze na białym tle:

Taki sposób oznaczenia sprawdza się lepiej w przypadku małych rysunków lub skomplikowanych konstrukcji.

picture824-1.png (4.12 KB) Paweł Brendel, 05/11/2015 08:49 AM


Comments

Add picture from clipboard (Maximum size: 8.79 MB)