Wymiar w świetle dla słupków ruchomych

Added by Paweł Brendel about 6 years ago

Przy zaznaczonych opcjach "Tylko ramy" oraz "Wymiar w świetle":

dla konstrukcji z ruchomym słupkiem jest teraz wyświetlany zarówno wymiar przy obu otwartych skrzydłach, jak również wymiar w świetle dla każdego skrzydła osobno:

picture989-1.png (2.39 KB) Paweł Brendel, 12/02/2015 06:25 PM

picture989-2.png (2.51 KB) Paweł Brendel, 12/02/2015 06:25 PM


Comments

Add picture from clipboard (Maximum size: 8.79 MB)