Instrukcja korzystania z systemu do zgłaszania zagadnień

I. Dodawanie nowych zgłoszeń

1. W prawym górnym narożniku wybieramy projekt, w ramach którego chcemy dodać zgłoszenie

2. Klikamy 'Nowe zagadnienie':

3. Wypełniamy wymagane pola:

  • Typ zagadnienia (Błąd, zadanie, wsparcie)
  • Temat (Krótki opis problemu)
  • Opis (Szczegółowy opis problemu np z referencją do zlecenia lub informacją o ostatnich wykonywanych czynnościach przed wystąpieniem usterki)
  • Przypisany do (wszystkie nowe zgłoszenia należy przypisać do Grupy PAM lub konkretnego pracownika PAM Project). Przypisanie spowoduje wysłanie powiadomienia mailowego, co znacznie przyspieszy reakcję na zgłoszenie.

4. Dodajemy obserwatorów

Warto zaznaczyć siebie, ale także inne osoby zainteresowane zgłoszeniem jako obserwatorów. Każdy obserwator jest bowiem automatycznie powiadamiany mailowo o zmianach w statusie zgłoszenia.

5. Dodawanie zrzutów ekranowych do zgłoszenia

Klikamy link 'Wstaw obraz ze schowka'. Naciskamy ctrl+v, zaznaczamy interesujący nas fragment obrazka i klikamy OK.

Na dole strony pojawi się lista z dodanymi obrazkami: miniaturka, nazwa pliku i opis.
Aby umieścić obrazek w treści zgłoszenia należy wstawić jego nazwę, zaznaczyć ją i kliknąć na ikonkę obrazka w górnym menu

5. Klikamy przycisk 'Stwórz'

II. Sprawdzanie statusu wprowadzonych zgłoszeń

W celu sprawdzenia statusu zagadnień wystarczy kliknąć w lewym górnym narożniku link 'Moja strona'

III. Statusy zgłoszeń

Zgłoszenia mogą przyjmować następujące statusy:
  • Nowy - nowe zgłoszenie którym jeszcze nikt się nie zajmuje
  • W toku - zgłoszenie jest w trakcie realizacji
  • Rozwiązany - zgłoszenie zostało rozwiązane po stronie PAM Project, ale wymaga wgrania lub testów po stronie klienta
  • Zamknięty - problem został rozwiązany po stronie klienta
  • Odrzucony - zgłoszenie nie będzie realizowane

Standardowy przepływ zgłoszeń wygląda następująco:
*klient tworzy nowe zagadnienie w statusie Nowy i przekazuje je do pracownika PAM Project
*pracownik PAM Project zmienia status na W toku,
*pracownik PAM Project zmienia status na Rozwiązany i przekazuje zgłoszenie do klienta
*klient weryfikuje zgłoszenie i jeśli problem został rozwiązany zmienia status na Zamknięty, w przeciwnym przypadku zmienia status na W toku i przekazuje zgłoszenie do pracownika PAM Project

IV. Formatowanie treści zgłoszenia

http://pamproject.eu/help/pl/wiki_syntax.html

V. Zmiana obrazka dla swojego konta:

Aby zmienić obrazek należy zarejestrować się na stronie http://gravatar.com na adres email używany w systemie redmine i dodać plik ze zdjęciem.
Link do filmu ze szczegółową instrukcją: # Jak zmienić avatar na Redmine?

VI. Opcje dodatkowe:

- wersja docelowa - możemy zignorować ten wybór, ponieważ aktualnie mamy jedną wersję docelową
- Private notes - dana aktualizacja jest widoczna tylko dla twórcy zagadnienia

W razie problemów z korzystaniem z systemu redmine prosimy o kontakt na adres email:

Załączniki:

picture562-1.png (1.07 KB) Paweł Brendel, 05/14/2015 09:25 PM

picture464-1.png (3.92 KB) Paweł Brendel, 05/14/2015 09:26 PM

picture469-1.png (5.06 KB) Paweł Brendel, 05/14/2015 09:27 PM

picture469-2.png (1.79 KB) Paweł Brendel, 05/14/2015 09:27 PM

picture469-3.png (1.67 KB) Paweł Brendel, 05/14/2015 09:27 PM

Add picture from clipboard (Maximum size: 8.79 MB)