Przydatne informacje dla technologów

Ukrywanie produktów i technologii - kolumna internal
0 - dostępne dla wszystkich
1 - ukryte dla pracownika
2 - ukryte dla dealera
4 - produkt widoczny, ale zablokowany dla pracownika
8 - produkt widoczny, ale zablokowany dla dealera

Zachowanie cechy produktu - kolumna dyn/feature_dynamic (tabela feature_relations)
-2 - ukryj
0 - cecha statyczna
1 - cecha dynamiczna,
2 - cecha dynamiczna - ukrywająca i zmieniająca wart domyślną
3 - cecha zmieniająca tylko wartość domyślną
4 - cecha statyczna - ukrywająca i zmieniająca wart domyślną
5 - cecha statyczna zmieniająca tylko wartość domyślną

Rodzaj zależności - kolumna kind_od_dependence (tabela feature_relations)
1 - sprawdza warunek widzialności.

Typy cech wariantowych - kolumna kind_od_dependence (tabela variant_config)
1 - zalezne od cechy produktu,
2 - zalezne od cechy innego komponentu,
3 - ten sam towar co wybrany w innym komponencie (nazwa komponentu)
4 - ukrywa komponent
5 - filtruje elementy towaru wirtualnego (tylko dla komponentów typu 5)
6 - ukrywa komponent warunek parsowany tylko na polu
7 - parsuje tylko warunek
8 - ukrywa komponent (analizuje klucze $#PUDKEY, itp)

Typ cechy - kolumna feature_type
1 - przepisywanie sie cechy przy dodawaniu kolejnego produktu
2 - podmiana cechy we wszystkich pozycjach zlecenia
3 - połączenie dwóch powyżej
4 - nadpisuje cechy produktu ze wzorca
8 - cecha szerokości - brana do liczenia obwodu i powierzchni
16 - cecha wysokości - brana do liczenia obwodu i powierzchni

Typ wartości cechy - kolumna value_type
1 - wartość numeryczna
2 - lista rozwijalna
3 - tekst
4 - lista rozwijalna numeryczna
5 - słownik
6 - lista rozwijalna N
7 - nagłowek
8 - lista z kolorami

Wymuszanie wartości domyślnej - kolumna force_default
0 - nie wymusza wartości domyślnej, gdy pusta wartość to ustawia pierwszą wartość z listy
1 - zawsze wymusza wartość domyślną, gdy zmieni się wartość cechy nadrzędnej
-1 -nie wymusza wartości domyślnej, gdy pusta wartość to nie ustawia żadnej wartości z listy

Opcje dla doboru wzmocnień
W polu opcja można zdefiniować jakiej funkcji skrzydła dotyczy warunek.

Dodanie minusa przed nazwą funkcji wyklucza tę funkcję:

Np.
-PSK oznacza, że nie dotyczy PSK

RU,R,U oznacza, że te 3 funkcje będą brane pod uwagę.

Możliwe warianty to:
R, RU, U, UT (uchylne TOP), PSK, HS, SF (stały fix), F (fix w ramie), O (obrotowe), OH (czynne obrotowe poziome), FO (harmonijka),
oraz WK0,WK1,WK2,KL (klamka),NW (nawiewnik), ZW (zawias), WS (wklejana szyba), SL (słupek)

Tabela kodów elementów używanych w danych produkcyjnych
RM rama
KW kwatera
LS lacznik statyczny
SZB szyba
SLST slupek staly
SLR slupek ruchomy
PPR poprzeczka kwatery
SZ szpros
SZW szpros wew
SZN szpros naklejany
KL klamka
PS poszerzenie (dowolone)
PSOZ poszerzenie zewnetrzne obszaru okiennego (nad lacznikiem)
PSZ poszerzenie zewnetrzne ramy
PSW poszerzenie wewnetrzne ramy
PSKWZ poszerzenie kwatery zewnetrzne
PSKW poszerzenie kwatery
PSSZ poszerzenie szby
FITCUSTOM element okucia (zaczepy,zawiasy)
PROFCUSTOM el. dodatkowy na profilu skrzydła/ramy (nawiewniki, odwodnienia, listwy HS)
SCHEMA schemat rozmieszczenia el. dodatkowych
Add picture from clipboard (Maximum size: 8.79 MB)